• 27 ianuarie 2022
  • ccoc_admin
  • 0

Principii generale, din cadrul Metodologie de organizare a studiilor universitare de licență, masterat, doctorat și postuniversitare în perioada 15 noiembrie 2021- 28 ianuarie 2022
(săptămânile 7-14) din semestrul I, an universitar 2021-2022, adoptată prin Hotărârea Senatului nr. 311/12.11.2021 se modifică și se completează și va avea următorul conținut:

Alin. 1. Toate activitățile de curs se vor desfășura în sistem on-line;

Alin. 2. Activitățile de laborator, seminar și proiect (inclusiv încheierea acestora) se vor desfășura cu prezență fizică, în conformitate cu reglementările legale în vigoare în
contextul pandemiei generate de COVID-19. În cazuri excepționale, bine justificate, activitățile de laborator, seminar și proiect se pot desfășura și în sistem on-line, cu aprobarea
Biroului Executiv al Facultății;

Alin. 3. Evaluările finale pentru disciplinele prevăzute cu verificare (pe parcurs) se vor desfășura on-line;

Alin. 4. Examenele din sesiunea ianuarie – februarie 2022 se vor desfășura cu prezență fizică.

Litera b. Studii universitare de masterat

Alin. 1. Toate activitățile didactice (curs, laborator, seminar, proiect), inclusiv evaluarea studenților, se vor desfășura în sistem on-line. Activitățile didactice (curs, laborator, seminar
și proiect) se pot desfășura și cu prezență fizică, cu aprobarea Biroului Executiv al Facultății și cu consultarea cadrelor didactice și a studenților;

Alin. 2. Activitățile de cercetare se vor desfășura cu prezență fizică.