CENTRUL DE ÎNVĂȚARE 

Centrul de Învățare al UPB își desfășoară activitatea în sala 3.04 din clădirea Bibliotecii Centrale a Universității Politehnica din București (UPB) și constituie un exemplu de mediu de învățare smart

  • mobilier (25 de posturi, cu lămpi smart), 
  • tehnologie (25 de laptopuri, tablă interactivă, videoproiector, cameră video etc.), 
  • resurse (conexiune internet wi-fi, biblioteca cu 203 titluri, reprezentând 472 de volume, grupate pe tematici, precum: dezvoltare personală, psihologie practică, învățare eficientă, comunicare, orientare vocațională și consiliere, management de proiect,  antreprenoriat, IT, manuale/culegeri de studiu pentru disciplinele Matematică, Chimie, Programare etc.)

În ceea ce privește Biblioteca CCOC, cărțile menționate mai sus pot fi consultate de către studenți în sala Centrului de Învățare, în intervalul orar 9-17, pe baza carnetului de student. 

La nivelul etajului 3 al Bibliotecii Centrale a UPB, unde se află și Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră al UPB (sala 3.3), dar și Centrul de Învățare (sala 3.04), în spațiul comun existent între aceste săli a fost creat un microclimat dedicat desfășurării activităților cu studenții, utilizându-se mobilierul aferent holului principal de la etajul 3 al Bibliotecii (canapele și fotolii), precum și 10 panouri paravan, de separare a spațiului fizic pentru realizarea climatului specific activității pe grupuri de lucru sau studiului colaborativ pe sarcini de lucru comune.

Așadar, dragi studenți, vă așteptăm să accesați toate aceste resurse și facilități puse la dispoziție de Centrul de Învățare pentru activitățile voastre individuale și pe grupuri mici, bucurându-vă cât mai mult de tot ce vă oferă viața de student în UPB!