• 27 ianuarie 2022
  • ccoc_admin
  • 0

Cursurile postuniversitare organizate de FAIMA în colaborare cu ANEVAR îşi propun să asigure pregatirea de bază în profesia de evaluator autorizat pe una dintre specializările: evaluarea proprietăţilor imobiliare (EPI), evaluarea întreprinderii (EI) şi evaluarea bunurilor mobile (EBM).

Cursurile vor fi susţinute pe baza standardelor de evaluare în vigoare şi pe baza manualelor elaborate de către ANEVAR de către profesionişti în domeniul evaluării, având experienţă atât în evaluare cât şi în activitatea didactică de pregătire a adulţilor.

Cursurile sunt adresate:

  • tuturor persoanelor cu studii superioare din domeniul tehnic, economic sau juridic care doresc să devină membri stagiari ANEVAR;
  • evaluatorilor care doresc să îşi actualizeze într-un termen scurt cunoştinţele din domeniul evaluarii;
  • evaluatorilor autorizaţi care doresc sa obţină o nouă specializare dobândind calitatea de membru stagiar în această nouă specializare (de exemplu: membrii ANEVAR care deţin doar specializarea EPI şi doresc să obțină specializarea EI sau EBM);
  • directorilor financiari, antreprenorilor, personalului din instituţii bugetare sau companii şi altor persoane interesate care întâlnesc în activitatea lor rapoarte de evaluare şi vor să aprofundeze modul de elaborare şi de utilizare ale acestora